HVAD GØR JEG VED FØDSEL?

Når man har født, skal fødslen anmeldes inden 14 dage på kirkekontoret i moderens bopælssogn, altså det sogn, hvor moderen bor.

Som regel har man af jordemoderen fået oplyst, hvad der er moderens bopælssogn. Er du i tvivl om, hvilket sogn du bor i, kan du få det oplyst ved at indtaste din adresse og postnummer på www.sogn.dk i menupunktet "Find dit sogn".

Ved anmeldelsen på kirkekontoret medbringes:

  • Anmeldelses-blanket fra jordemoder/fødeafdeling
  • Omsorgs- og ansvarserklæring (som fås af jordemoderen), hvis forældrene ikke er gift, og de ønsker fælles forældremyndighed.

HVAD GØR JEG VED DÅB?

Man skal navngive sit barn inden 6 måneder efter fødslen. Hvis dit barn skal døbes, får barnet navn i forbindelse med dåben. Ellers skal navngivningen foretages på kirkekontoret - også selv om man ikke er medlem af folkekirken.

Er du i tvivl, om dit barn skal døbes, er du velkommen til at kontakte en af præsterne og aftale en samtale om det.

Lister over godkendte drenge- og pigenavne kan du se se her. Det er Familiestyrelsen under Forbrugs- og Familieministeriet der administrerer og opdaterer listerne over godkendte fornavne

HVAD GØR JEG VED VIELSE?

Ønsker I at blive viet i en af folkekirkens kirker, skal I aftale vielsen med sognepræsten eller kirkekontoret ved den kirke, hvor I ønsker vielsen.

For at en kirkelig vielse kan foretages, skal der foreligge en såkaldt "prøvelsesattest" fra kommunen, hvor brudeparret eller en af parterne bor.

Vielse i folkekirken forudsætter at enten bruden eller brudgommen er medlem af folkekirken.

Forud for vielsen vil der som oftest foregå en samtale mellem brudeparret og præsten om vielsen. Salmer til vielsen aftales ligeledes mellem præst og brudepar.

Ved vielsen skal der ud over brudeparret være to vidner tilstede.

Der er ikke frit valg med hensyn til kirke. I har ret til bryllup i jeres egen sognekirke, eller til en kirke, I har en særlig tilknytning til. Ønsker I at blive viet i en anden kirke end jeres sognekirke, bør I tage kontakt til kirken og høre om muligheden for at blive viet i den kirke. En sådan særlig tilknytning kan være, at bruden eller gommen tidligere har boet i det pågældende sogn eller at I har nære slægtninge i sognet. Da nogle kirker er mere populære end andre, har kirkerne lavet deres egne retningslinjer. Derfor er det en god ide at tage kontakt til den ønskede kirke for at forhøre jer nærmere om deres retningslinjer.

En kirkelig vielse skal foregå i en kirke. Hvis I ønsker at blive viet et andet sted, skal I ansøge biskoppen om tilladelse. En sådan tilladelse gives kun undtagelsesvis, bortset fra situationer, hvor vielsen må foregå på et hospital eller lignende.

HVAD GØR JEG VED BEGRAVELSE?

Dødsfald skal anmeldes til afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter hændelsen. Anmeldelsen skal ske af afdødes ægtefælle eller en anden nærtstående person (samlever, afdødes børn over 18 år eller afdødes forældre i nævnt rækkefølge).

I de fleste tilfælde sker anmeldelsen og kontakten til sognepræsten eller kirkekontoret gennem en bedemand. Herefter aftaler man med præsten eller gennem bedemanden tid og sted for begravelse eller bisættelse.

 

HVAD GØR JEG VED NAVNEÆNDRING?

Vejledning om navneændring fås på et kirkekontor, f.eks. Boholte Kirkekontor tlf. 5666 0956.

Blanketter findes på http://www.personregistrering.dk

.

Grundet den nye persondatalovgivning  bedes du venligst benytte nedenstående E-mailadresse.

Hvis du vil sende os en besked.

 

boholte.sogn@km.dk


DE NÆSTE 4 GUDSTJENESTER