STILLINGSOPSLAG

Kirketjener til Boholte Kirke

 i Køge provsti, Roskilde Stift


Da en af vore kirketjenere har valgt at gå på pension, søger vi en kirketjener til Boholte Kirke med tiltrædelse 1. oktober 2020. Der er tale om en fuldtidsstilling, 37 timer, og arbejdet planlægges med de to andre deltids kirketjenere, der arbejder helholdsvis 17 og 20 timer om ugen. Menighedsrådet ønsker en medarbejder, der kan medvirke ved de mange forskellige opgaver i kirken, der er en moderne kirke, hvor kirke og menighedssal er en sammenhængende del i kirken. Samtidig skal den person, der søger, finde det interessant at møde mange forskellige mennesker. Desuden skal man være opmærksom på, at der er fleksible arbejdstider.


I jobbet indgår bl.a.:-Praktisk kirketjeneste ved højmesser, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i eller uden for kirken.-Klargøring af lokaler og kirkerum i forbindelse med forskellige aktiviteter – herunder ansvar for udsmykning i kirken og kirkens øvrige rum med efterfølgende oprydning.-Gensidig vikardækning ved deltidskirketjenernes sygdom, ferie og fridage.-Indkøb i samarbejde med de øvrige ansatte.-Rengøring af kirkerum og lokaler.-Renholdelse og vedligeholdelse af udendørsarealer.-Løse lettere tekniske – og – it-opgaver, kontakt til og tilkald af håndværkere og øvrige leverandører i samarbejde med kirkeværgen.-Stå for klokkeringningen efter de almindelige bestemmelser og gældende sædvane.

Vi forventer:-at du er et imødekommende menneske med situationsfornemmelse, empati, venlighed og er serviceminded.-at du er ansvarsbevidst og har ordenssans.-at du arbejder selvstændigt, har et godt overblik, kan planlægge, korordinere opgaver, have flere bolde i luften: kort sagt være en ”Handy-man”.-at du har kørekort.-at du er indstillet på at arbejde søn-og helligdage og med skæve arbejdstider.
Vi tilbyder: En fuldtidsstilling med femdags arbejdsuge med en fast og en fleksibel fridag. Et meningsfuldt arbejde, hvor du gør en forskel. Glade og positive samarbejdspartnere. Deltagelse i relevante kurser.

Løn indenfor følgende interval kr.272.435 -  kr. 351.298,00 Derudover kan tillægges personligt kvalifikationstillæg Der er rådighedsforpligtelse til stillingen, dette udgør årligt kr. 25.709,16
Vi foretrækker en uddannet kirketjener, men ellers er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres hurtigst muligt og indenfor 2 år efter ansættelsens start.


Henvendelse sker til menighedsrådets kontaktperson: Erik H. Jørgensen på tlf. 23 60 01 17 eller

mail: erik-h-j@outlook.com

Eller til menighedsrådsformand Jytte Bahn Petersen på tlf. 51 85 59 35 eller

mail: jbp@boholtekirke.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1.august 2020 kl. 12.00


DE NÆSTE 4 GUDSTJENESTER