Menighedsrådet vælges for en periode på 4 år. Menighedsrådet har til opgave at arbejde for kirkens liv og vækst, både kirkens fysiske rammer (kirkebygninger m.v.) og kirkens åndelige liv. 

Der holdes som hovedregel menighedsrådsmøder i Boholte Kirke den tredie torsdag hver måned kl. 19.00.

Møderne er offentlige, men tilhørere har ikke taleret (ligesom ved f.eks. kommunalrådsmøder eller folketingsmøder).

Dagsordenen til menighedsrådsmøderne kan ses på opslagstavlen i kirkens forgang i kirkekontorets åbningstid  fra tirsdag før mødet.

Efter menighedsrådsmødet kan udskrift af menighedsrådets beslutnings-protokol ligeledes ses på opslagstavlen fra og med 2.dagen efter menighedsrådsmødet.

MEDLEMMER AF MENIGHEDSRÅDET ER

Jytte Bahn Petersen

Humlevej 14

4600    Køge

Tlf. 2041 7732

E-mail: jyttebahnp@gmail.com.

Arne Torben Hansen

Kaprifolievej 10

4600    Køge

Tlf. 5250 3382

E-mail: arne.ath@gmail.com


Poul Wegan

Tyttebærvej 10

4600    Køge

Tlf. 2420 2244

E-mail: wegan@mail.tele.dk


Jørgen Refsbæk Poulsen

Timianvej 2

4600    Køge

Tlf. 2337 1598

E-mail: lj.poulsen@webspeed.dkErik Jørgensen

Tyttebærvej 17

4600    Køge

Tlf: 2360 0117

E-mail:  Erik-H-J@youmail.dk


Helle Lindegaard Pedersen 


Eva Christiansen

Boholteparken 24 st. th.

4600    Køge

Tlf. 2839 2689

E-mail: evaboholte@gmail.com


Jan Stig Ravn Pedersen


Kirsten Maimann Vedel

Kaprifolievej 4

4600    Køge

Tlf. 2539 8577

E-mail: kirsten.maimann@gmail.com
UDVALG I MENIGHEDSRÅDET:

 • Formand: Jytte Bahn Petersen.
 • Næstformand: Helle Lindegaard Pedersen.

 • Sekretær: Charlotte Raunkilde.

 • Kirkeværge: Jan Ravn Petersen.

 • Kontaktperson til personalet: Erik Helmut Jørgensen.

 • Kirkeudvalg:

 • Præstegårdsudvalg: Jan Ravn Petersen og Erik Helmut Jørgensen

 • Forretningsudvalg: Jytte Bahn Petersen og  Arne Torben Hansen

 • Aktivitetsudvalg:  Henry Linder og Charlotte Raunkilde.

 • Diakoniudvalg: 

 • Valgudvalg: Arne Torben Hansen og Jytte Bahn Petersen.

 • Bygningssagkyndig: Poul Wegan. 

 

 


DAGSORDEN TIL RÅDSMØDE

Rådsmøde 30-08-2018