BABYSALMESANG

Babysalmesang.

 Hver tirsdag  kl. 10.00 – 11.30. Vi følger desuden skolernes ferieplan. Man kan godt ”hoppe af og på” undervejs. 

STRIKKEKLUB

Strikkeklub - dåbsklude

 1. tirsdag i måneden. Vi i Boholte Kirke vil gerne have nogle damer, som har lyst til at være med til at strikke dåbsklude. Vi mødes i kirken tirsdag formiddag kl. 9.30 til 11.30. Dåbskluden gives til familien efter dåben som et minde. Der er ingen udgifter til garn og mønster, det sørger Boholte Kirke for.  

Der vil blive serveret kaffe, the og småkager.

 Henvendelse til:

 Eller Eva Christiansen

 telefon: 2839 2689


DAGENS ORD

DAGENS ORD   klik her

Hør en tanke, lyt til en salme, skriv eller læs en bøn, hør velsignelsen.

KONFIRMANDER 2019/2020

Læs mere HER.

PRÆSTEVIKAR I BOHOLTE SOGN, KARIN SKOVBJERG JENSEN

Præstevikar i Boholte Sogn.

 Karin Skovbjerg Jensen I den kommende tid optræder der et ekstra navn af præster i Boholte Sogn. Vi har nemlig indtil videre (hvor længe vides ikke!) fået Karin til det daglige arbejde. Karin har næsten 30 års erfaring som præst, både i land- og bysogne. Hun har bl.a. været ansat i en årrække i Hvalsø og ligeledes nogle år i Roskilde Domkirke. Vi ønsker Karin velkommen i flokken og håber, at det bliver til mange måneders samarbejde til fælles glæde.

 Henvendelse kan ske på ksj@km.dk

 eller tlf. 23 61 46 26.

 Mandag er fridag.

FOREDRAG

Mandag den 26. august kl 14.00

 Navnet Melchior siger de fleste af os noget

Når vi så sætter fornavnet, Bent, på er ingen vist i tvivl om, at der tænkes på den tidligere overrabiner i Danmark. Igennem mange år altså det samlende punkt for den danske jødedom, Det mosaiske Troessamfund i København. Selv om han efterhånden er blevet en ældre herre, har han sagt ja til at komme i Boholte Kirke og netop fortælle os om sit lange liv.

 Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.

.

BOHOLTE KANTORI

Boholte Kantori/Køge Kor

Fast øveaften er torsdage i Boholte kirkes sal kl. 19-21.

Koret synger 4 - 5 gange pr. år til gudstjenester, koncerter og

menighedsarrangementer.

Repertoiret er primært klassisk.

Foresyngning kræves for optagelse i koret.

Kontakt organist Henry Linder.

Tlf. 53516600 eller mail henry.linder15@gmail.com

.


DE NÆSTE 4 GUDSTJENESTER