BABYSALMESANG

Babysalmesang.

 Hver tirsdag  kl. 10.00 – 11.30. Vi følger desuden skolernes ferieplan. Man kan godt ”hoppe af og på” undervejs. 

STRIKKEKLUB

Strikkeklub - dåbsklude

 1. tirsdag i måneden. Vi i Boholte Kirke vil gerne have nogle damer, som har lyst til at være med til at strikke dåbsklude. Vi mødes i kirken tirsdag formiddag kl. 9.30 til 11.30. Dåbskluden gives til familien efter dåben som et minde. Der er ingen udgifter til garn og mønster, det sørger Boholte Kirke for.  

Der vil blive serveret kaffe, the og småkager.

 Henvendelse til:

 Kirsten Vedel

 telefon: 2539 8577

 Eller Eva Christiansen

 telefon: 2839 2689

G.U.F.

Boholte Kirkes ungdomsklub ”I en mørk kælder – gemt fra offentlighedens søgelys – mødes de…” Vi taler om livet, søger svar, stiller spørgsmål og bliver udrustet til livet. Hver anden tirsdag mødes vi kl. 19-21 i lige uger på Brombærvej 11 i kælderlokalet hos Torbjörn (sognepræst). Vi synger, læser i Bibelen, leger, ser film, spiller og hygger med kage og saft. G.U.F. er for nuværende og tidligere konfirmander (og deres venner) i alderen 13-18 år. G.U.F. står for Guds Udvidede Familie. Det er gratis. Kom og vær med. Med venlig hilsen ”Gufferne” og Torbjörn Stålander.

DAGENS ORD

DAGENS ORD   klik her

Hør en tanke, lyt til en salme, skriv eller læs en bøn, hør velsignelsen.

JULEHJÆLP

Julehjælp fra Boholte Kirkes Menighedspleje  

 Så nærmer julen sig og Boholte sogns beboere kan fra 1. november søge om julehjælp. vi tilgodeser børnefamilier og vi gør opmærksom på, at man skal være medlem af folkekirken for at komme i betragtning. Ansøgningsskema kan hentes ved at klikke her og afleveres senest tirsdag d. 27 november 2018 på Kirkens kontor Boholtevej 97, 4600 Køge                          

    Menighedsplejen ved Boholte Kirke

MINIKONFIRMAND

Minikonfirmander Minikonfirmandundervisning er for børn i 3. klasse, der er nysgerrige på, hvad der sker i kirken: Hvorfor synger man halleluja og amen i kirken? Og hvad betyder det? Var det, en der hed Mogens, der skrev de ti bud? Hvorfor blev Jesus korsfæstet? Hvordan døber man et barn? Hvad er bøn, og er det ok at bede Gud om en iPhone X? Hvem er Helligånden, og var den lede stjerne led? Til minikonfirmandundervisning mødes vi og hygger og har det sjovt. Vi tænder lys i kirken, hører Bibelhistorier og snakker om stort og småt. Vi skal døbe dukker, være kreative, bruge kroppen, synge og vi slutter forløbet af med vores eget krybbespil, som spilles til gudstjenesten d. 1. søndag i advent. Vi spiser også lidt brød og frugt sammen.   Formålet med minikonfirmander er at give børnene en mulighed for at lære kirken at kende, og vi vil gerne give børnene en mulighed for at fordybe sig i og reflektere over livets store spørgsmål. Vi vil være nysgerrige sammen med børnene og møde dem i deres undren over livet. Holdet mødes 7 gange i alt inkl. gudstjenesten 1. søndag i advent, hvor de fremfører krybbespil til højmessen, der efterfølges af hyggelig stund med æbleskiver. Vi mødes torsdage, hvor vi henter børnene ved Ellemarksskolen kl. 14. Børnene skal hentes af forældre i Boholte kirke kl. 16. Børn, som ikke er fra Ellemarksskolen, skal afleveres ved kirken kl. 14.30. Forløbet starter torsdag d. 25. oktober og afsluttes med familiegudstjeneste 2. december kl. 10.30. Det er sognepræst Maria Eva Napier og menighedsrådsmedlem Helle Lindegaard der står for minikonfirmandforløbet. Spørgsmål kan stilles til Maria på mail eller tlf. Tilmelding sker til kirkekontoret på tlf. 5666 0956 eller mail boholte.sogn@km.dk senest 15. september. Husk at oplyse navn, adresse, tlf. nr. samt mailadresse, samt hvilken skole/klasse barnet kommer fra.   

FOREDRAG

PROVSTIGUDSTJENESTE

BØRNEKOR

Boholte Kirkes Børnekor optager nye medlemmer Kom og syng med i kirkens børnekor Alle sangglade børn fra 3. klasse og opefter er velkomne til at blive medlem af Boholte Kirkes Børnekor. Koret har til opgave at medvirke ved en række koncerter i kirken i løbet af året, samt at synge ved et mindre antal gudstjenester. Repertoiret er en spændende blanding af almindelig én– og flerstemmig kormusik og musik af mere kirkelig art, herunder bl.a. salmer til brug for gudstjenesten. Kirken lægger meget vægt på, at der i løbet af året desuden er spændende og sjove arrangementer for kormedlemmerne og også for deres familier. Kormedlemmerne bliver aflønnet for deltagelse i prøver og koncerter/gudstjenester. Lønnen er 25 kr. for en korprøve og 50 kr. for en optræden i kirken ved en koncert eller gudstjeneste. Koret øver hver tirsdag kl. 16.30 – 18.00 fra august til og med maj i kirken og ledes af hhv. Nikolaj Skaaning og Jonas, der står for prøverne på skift. I pausen af korprøven serveres der saftevand og korkiks. Kirkens organist, Henry Linder, vil øve med koret på de søndage hvor koret medvirker til gudstjenester. Vi glæder os til at se rigtig mange nye sangere i koret. Interesserede kan henvende sig til:

 Boholte Kirke, tlf.: 56 66 09 56    Nikolaj Skaaning, tlf.: 40 45 49 78

ARRENGEMENTER


DE NÆSTE 4 GUDSTJENESTER