BABYSALMESANG

Babysalmesang.

 Hver tirsdag  kl. 10.00 – 11.30. Vi følger desuden skolernes ferieplan. Man kan godt ”hoppe af og på” undervejs. 

STRIKKEKLUB

Strikkeklub - dåbsklude

 1. tirsdag i måneden. Vi i Boholte Kirke vil gerne have nogle damer, som har lyst til at være med til at strikke dåbsklude. Vi mødes i kirken tirsdag formiddag kl. 9.30 til 11.30. Dåbskluden gives til familien efter dåben som et minde. Der er ingen udgifter til garn og mønster, det sørger Boholte Kirke for.  

Der vil blive serveret kaffe, the og småkager.

 Henvendelse til:

 Eller Eva Christiansen

 telefon: 2839 2689

G.U.F.

Boholte Kirkes ungdomsklub ”I en mørk kælder – gemt fra offentlighedens søgelys – mødes de…” Vi taler om livet, søger svar, stiller spørgsmål og bliver udrustet til livet. Hver anden tirsdag mødes vi kl. 19-21 i lige uger på Brombærvej 11 i kælderlokalet hos Torbjörn (sognepræst). Vi synger, læser i Bibelen, leger, ser film, spiller og hygger med kage og saft. G.U.F. er for nuværende og tidligere konfirmander (og deres venner) i alderen 13-18 år. G.U.F. står for Guds Udvidede Familie. Det er gratis. Kom og vær med. Med venlig hilsen ”Gufferne” og Torbjörn Stålander.

DAGENS ORD

DAGENS ORD   klik her

Hør en tanke, lyt til en salme, skriv eller læs en bøn, hør velsignelsen.

Se kommende gudstjenester klik HER: 

 

Der er ingen gudstjeneste i Boholte kirke søndag d. 5 maj 2019.

Vi henviser til gudstjenester i nabosognene denne dag.

VIGTIG INFO. TIL KONFIRMANDER INDEN KONFIRMATIONEN

Ellemarkskolen, 8.A

Ellemarkskolens sportsklasse

Hastrupskolen

Ellebækskolen

 

Kære konfirmander

Som I jo ved, er Torbjörn sygemeldt, og han når desværre ikke at blive rask, inden I skal konfirmeres. Det bliver derfor mig, der skal konfirmere jer. Jeg kender jer jo ikke, og I kender ikke mig, men sammen skal vi nok få en fin konfirmationsgudstjeneste ud af det alligevel.

Jeg vil rigtigt gerne møde jer og snakke lidt med jer om jeres forventninger og gennemgå, hvordan jeres konfirmation skal forløbe. Jeg vil derfor bede jer komme til en sidste konfirmationsforberedelse og generalprøve i Boholte kirke.

Hastrupskolen skal komme fredag den 3.maj kl. 8.00

Ellemarkskolen, 8.A skal komme tirsdag den 7.maj kl. 14.30

Ellemarkskolens sportsklasse skal komme onsdag den 8.maj kl. 14.30

Ellebækskolen skal komme torsdag den 9.maj kl. 15.00

I skal regne med, at generalprøven det tager ca. 1 ½ time.

 

Konfirmanderne fra Billesborgskolen får særskilt besked om generalprøve og konfirmation, da det ikke bliver mig, der skal konfirmere jer.

 

Hvis I har vigtige spørgsmål til mig inden generalprøven, kan jeg træffes fra den 1.maj på tlf. 23 61 46 26 eller på mail ksj@km.dk.

Jeg glæder mig til at træffe jer alle sammen

 

Karin Skovbjerg Jensen Kst. sognepræst i Boholte fra 1.maj

Her er lidt info. omkring konfirmationerne 2019.

Klik på dette link. KONFIRMATION

PRÆSTEVIKAR I BOHOLTE SOGN, KARIN SKOVBJERG JENSEN

Præstevikar i Boholte Sogn.

 Karin Skovbjerg Jensen I den kommende tid optræder der et ekstra navn af præster i Boholte Sogn. Vi har nemlig indtil videre (hvor længe vides ikke!) fået bevilget en 50% hjælp til det daglige arbejde. Karin har næsten 30 års erfaring som præst, både i land- og bysogne. Hun har bl.a. været ansat i en årrække i Hvalsø og ligeledes nogle år i Roskilde Domkirke. Vi ønsker Karin velkommen i flokken og håber, at det bliver til mange måneders samarbejde til fælles glæde.

 Henvendelse kan ske på ksj@km.dk

 eller tlf. 23 61 46 26.

 Mandag er fridag.

BOHOLTE KANTORI

Boholte Kantori/

Køge Kor

Fast øveaften er

torsdage i Boholte kirkes sal kl. 19-21.

Koret synger 4 - 5 gange pr. år

til gudstjenester, koncerter og

menighedsarrangementer.

Repertoiret er primært klassisk.

Foresyngning kræves for optagelse i koret.

Kontakt organist Henry Linder.

Tlf. 53516600 eller

mail henry.linder15@gmail.com


DE NÆSTE 4 GUDSTJENESTER