BABYSALMESANG

Babysalmesang starter.

onsdag den 14. september, kl. 10.00-11.30 og

strækker sig over 11 onsdage til den 23. november

(også i efterårsferien) Man kan godt "hoppe af og på" undervejs.

Vi mødes i kirken kl. 10.00 og synger, danser og leger til ca. 10.45,

hvorefter der er lidt mad og almindelig hygge til omkring kl. 11.30

SPAGHETTIGUDSTJENESTER

Den første torsdag i måneden

kl. 17.00 -18.30

Dvs.

torsdag den 1. september,

torsdag den 6. oktober,

torsdag den 3. november,

Spaghettigudstjenester er gudstjenester for børn i øjenhøjde. Vi synger nogle få sange,prædikenen er et lille fortælleteater ogbagefter spiser og hygger vi.

Tilmelding til spisning:Ring til kirkekontoret på 5666 0956eller skriv til boholte.sogn@km.dk.Pris: 20 kr. pr. voksen, børn gratis. 


________________________________

KONFIRMAND UNDERVISNING

Opstart af konfirmandhold 2016-2017.

  Ellemarkskolen 8A. starter tirsdag den 6. september kl. 14.00.

  I skal møde i selve kirken hvor Lars Ulrik Jensen tager imod jer.

 

  Ellemarkskolen 8B. starter tirsdag den 6. september kl. 14.00.

  I skal møde i selve kirken hvor Torbjörn Stålander tager imod jer.

 

  Hastrupskolen starter fredag den 9. september kl. 8.00.

  I skal møde i selve kirken hvor Torbjörn Stålander tager imod jer.

 

  Ellebæksskolen starter torsdag den 8. september kl. 15.00.

  I skal møde i selve kirken hvor Torbjörn Stålander tager imod jer.

KOMMENDE GUDSTJENESTER

AUGUST

  Sø. d. 28.  kl. 10.30  14. s. efter trinitatis  Torbjörn Stålander

SEPTEMBER

  Sø. d.  4.  kl. 10.30  15. s. efter trinitatis   Lars Ulrik Jensen
  Sø. d. 11.  kl. 10.30  16. s. efter trinitatis      Torbjörn Stålander
  Sø. d. 18.  kl. 10.30

  17. s. efter trinitatis

    Høstgudstjeneste

   Lars Ulrik Jensen
  Sø. d. 25.  kl. 10.30  18. s. efter trinitatis  Torbjörn Stålander

MENIGHEDSRÅDSVALG

Mød op til dit lokale menighedsrådsvalg
2016

Menighedsrådet er din lokale kirkes
ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste
rammer for en levende og relevant
folkekirke i dit sogn. Der er valg til
menighedsrådet – og det er din chance for
at få indflydelse på din kirke. Stil op som
kandidat – eller kom og vær med til at
vælge et nyt menighedsråd.

Mød op den 13. september kl. 19.30

KOM TIL ORIENTERINGSMØDE
Menighedsrådet indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.

BLIV KANDIDAT
Der holdes opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet. Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister til valget. Det er altså her, du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende , fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste.

Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangs-
punkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal have  opbakning fra mindst fem stillere.

VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
Sædvanligvis er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og
Dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvem der bliver valgt til næste menighedsråd.

Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet den 8. november 2016.

OPSTILLINGEN I PRAKSIS
Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk. Den udfyldte liste skal indleveres senest den 27. september 2016 kl. 19.00 i Boholte Kirke.

KORSANGERE

.

.


DAGENS ORD

DAGENS ORD   klik her

Hør en tanke, lyt til en salme, skriv eller læs en bøn, hør velsignelsen.


.